Naziv ideje: Magnetko d.o.o.

Avtor: Žan Lenko, Jasna Auer Antončič, David Šolar, tilen kajtna, Doris Gomezelj,
Dejavnost: Trgovina na drobno po pošti ali po internetu Država: Slovenia Datum vpisa: 17.01.2019

Povzetek

V ekipi smo se odločili za produkt magnetni stol, to je popolna inovacija na trgu, takega izdelka še ni. Za realizacijo ideje bo potrebno veliko povezovanja s partnerji, dobavitelji, saj imajo oni prepotrebne vire, hkrati pa bodo potrebne visoke investicije zunanjih ljudi, saj nas bo sama izdelava izdelka ogromno stala.

Naš ima funkcije, s katerimi bomo zapolnili več segmentov, starejše s funkcijo masaže, mlajše pa s tehnološko funkcijo poslušanja glasbe, hkrati pa vmes pride segment srednje starih, ki pa bodo zadovoljni z obema funkcijama. Stol je narejen iz izjemno kvalitetnih materialov in je zato tudi smatran kot "premium" izdelek.

Opis projekta (produkta, storitve)

Izbrali smo metodo analiziranja podatkov, tako da smo povzeli vse kar smo ugotovili iz intervjujev, ki smo jih opravili. Pri tem smo pomembne podatke izpisali in če so si bili podobni jih združili v eno temo. To nam je pomagalo, da smo ugotovili kaj so dejansko pomembne točke za naš izziv. Ugotovili smo da so za naš izziv pomembna cena, material, kakovost, izboljšave in pomanjkljivosti. Nato smo te teme razdelili v lestvico kategorij po pomembnosti in na prvo mesto, kot najbolj pomembno točko postavili ceno nato pod kategorijo življenjska doba v katero spadata kakovost in vzdržljivost, potem kot tretjo napredek s temama izboljšave in materiali in na koncu še slabosti s temo pomanjkljivosti.

Kje/zakaj rabimo pomoč (denar, znanje, drugi resursi)

Naša ekipa bi najbolj potrebovala pomoč z denarnim vložkom, saj proizvodnja takšnega inovativnega stola terja svoj dolg. Pomoč bi iskali tudi v marketingu, kar pomeni, da bi rabili marketinškega svetovalca, kateri bi nam pomagal naš izdelek promovirati oz. oglaševati in dobro predstaviti širšemu trgu. Potrebovali pa bi pomoč tudi od strokovnjaka prodaje, saj člani ekipe nimamo še izkušen z takšno vrsto prodaje

Tveganja in izzivi realizacije (Risks and challenges)

Tveganje v skupini vidimo v smislu zelo velikih stroškov celotnega projekta in izdelave končnega izdelka v primeru da nam prodaja izdelka ne uspe. V tem primeru bi morali svoj produkt prilagoditi oz. spremeniti naš ciljni segment kupcev, zato v ekipi mislimo pridobiti management na področju teh kompetenc oz. znanja.

Časovnica izvedbe (Timeline)

Na začetku smo z ekipo zbirali podatke in jih analizirali, tako da smo iz opravljenih intervjujev ugotovili kakšen stol si kupci želijo na tržišču. Podatke smo analizirali in jih združili v eno temo, s tem smo ugotovili na čem moramo graditi. Izbrane informacije in podatke smo razdelili v lestvico kategorij po pomembnosti in nato z obdelanimi podatki začeli z izdelavo prototipa izdelka.

O nas (Team)

Celotna ekipa je skupno opravljala terensko delo oz. intervjuvala ljudi. Poglaviten člen pri izbiri ideje je bil Tilen, saj je to idejo želel že dalj časa predstaviti. Žan in David sta podrobno analizirala intervjuje, Tilen pa je nato iz zbranih podatkov oz. informacij segmentiral potencialne kupce. Pri izdelavi promocijskega video posnetka pa smo sodelovali vsi člani skupine.Komentarji

    Trenutno ni še nobenenga komentarja