Naziv ideje: Domači ŠEF

Avtor: Matic Pečnik, Nuša Potrpin, Taja Kranjec, Matic Masterl, Aljaž Jesenko, , Doris Gomezelj
Dejavnost: Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi Država: Slovenia Datum vpisa: 16.01.2019
Prenesi predstavitev
Prenesi poslovni načrt

Povzetek

V skladu z navodili predavateljice pri predmetu Podjetniško delovanje doc. dr. Jasna Auer Antončič, da je potrebno izbrati idejo, ki bi bila realno izvedljiva tudi v sami praksi, zato se je naša študentska skupina odločila za izvedbo ideje Domači šef (škatla s sestavinami). Pri pripravi projekta smo analizirali že predhodno znana dejstva, da se za samo izvedbo potrebuje najeti prostor, poiskati poslovne partnerje in preračunati finančne temelje za brezskrben začetek poslovanja izbrane dejavnosti.

Na podlagi izbrane ideje smo se lotili iskanja optimalne rešitve, ki bo zagotavljanja brezskrbno delovanje podjetja. Odločili smo se, da poiščemo in raziščemo primerni prostor, ki bo hkrati tako finančno vzdržen kot tudi dovolj prostoren za opravljanje prehrambne dejavnosti v bližnjem Škofjeloškem okolišu. Na izbranem območju bi poslovni prostor tudi obrtniško preuredili tako, da bi omogočal zagotavljanje prehranske dejavnosti vsem udeležencem in naročnikom naših proizvodov in storitev. Sam prostor bo primeren za izvajanje podjetniške dejavnosti po principu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) metod, ki zahtevajo vsa načela izvajanja v skladu z zakonodajo pri posredovanju prehrambnih izdelkov.

Na podlagi skupinske projektne naloge pri predmetu Podjetniško delovanje, smo se odločili za idejo, ki bo temeljila na pripravi temeljnih izhodišč pri pripravi in dostavi škatle s sestavinami Domači šef. Za pripravo raziskovanja smo se razdelili po skupinah po največ pet študentov v eni skupini. Raziskave smo se lotili na podlagi kvalitativne metode z večimi intervjuji z naključno izbranimi osebami na širšem območju kraja bivanja posameznih študentov v skupini.

Opis projekta (produkta, storitve)

Domači šef je škatla z vsemi sestavinami za hitro in okusno pripravo hrane. Sestavine v škatlah so kvalitetne, poskušamo se povezovati z lokalnimi pridelovalci hrane in pa tudi s trgovskim centrom kot poslovnim partnerjem. Škatla s sestavinami vsebuje točno odmerjene količine za pripravo določene jedi. S tem smo dosegli, da je hrana zdrava, vemo kaj vnašamo vase predvsem pa je sama priprava hrane hitrejša in enostavnejša. Poskrbeli smo, da je hrana zapakirana v škatle, katre preprečujejo, da bi se hrana pokvarila, se med seboj premešala ali nase pritegnila kakšno dodatno vlago. V škatli bo priložen tudi recept za pripravo naročene hrane, skupaj s slikami za v pomoč. Priložena pa bo tudi slika kuhane jedi. V receptu bodo napisana tudi dodatna živila, ki bi jih morda lahko vključili v jed in pa dodatni predlogi kaj storiti z ostanki hrane oz. ostalimi sestavinami, ki jih morda pri kuhanju nebi uporabili.

Škatlo s sestavinami se bo lahko naročalo preko spleta, ob vsaki jedi pa bo dodana možnost izbire količine za koliko oseb naročene hrane potrebujete. Poleg naročila bo tudi možnost, da poleg naročene jedi lahko kupite posamezno sestavino, ki je originalno v samem meniju morda ni. Moramo pa poudariti, da kuhinjskih pripomočkov v škatli s sestavinam ni. Katere pripomočke se bo potrebovalo pri sami kuhi, pa bodo objavljeni na naši spletni strani pri vsaki jedi in pa tudi v samem receptu, ki ga dobite poleg naročene škatle sestavin Domačega šefa.

Kje/zakaj rabimo pomoč (denar, znanje, drugi resursi)

Naše podjetje spada med tista podjetja, katera ustanovijo mladi do 28. leta starosti. Zato bi podjetje za zagon najprej dobilo subvencijo oz. spodbudo države Republike Slovenije v višini 10.000 EUR. S to finančno injekcijo bi si lahko zelo pomagali v samem start-up obdobju. Poleg državne injekcije nam je pri samem zagonu dejavnosti pomagal tudi poslovni partner z vložkom v višini 25.000 EUR in lokalni vlagatelj, v našem primeru je to Škofjeloška lokalna skupnost. Le-ta bi nam pomagala z dodatnimi 10.000 EUR nepovratnih sredstev.

Lokalne dobavitelje živil bi iskali glede na ponudbe, katere bi predhodno ocenili kot potencialne za naše podjetje. V Sloveniji je kar nekaj ponudnikov, kateri nudijo kvalitetne storitve lokalno pridelane hrane. Pregledali bi ponudbe in izbrali tisto, katera nam najbolj ustreza iz našega finančnega vidika. S tem bi tudi mi imeli več manevrskega prostora pri določitvi procenta marže.

Poleg poglavitne dejavnosti Domačega šefa, nudimo našim poslovnim partnerjem in lokalnim dobaviteljem tudi možnost oglaševanja in promocije na naši spletni strani in preko socialnih omrežij. V pogodbi o sodelovanju s poslovnimi parterji imamo določeno tudi klavzulo, katera nam zagotavlja brezplačni material za sestavo škatel s sestavinami in nam omogoča, da le-te tržimo tudi naprej tretjim osebam. S tem pa bi si zagotovili nemoteno oz. brezskrbno poslovanje v podjetju in zraven pridobili vsaj polovico že zasluženih prihodkov od prodaje prvotnega produkta.

Tveganja in izzivi realizacije (Risks and challenges)

V sami projektni nalogi je razvidno, da obstaja veliko nerešenih segmentov v sami dejavnosti, upamo le lahko, da bodo pri tem aktivno sodelovali tudi vsi zunanji deležniki. Izvedba projekta bi bila možna le v skladu tripartitnega dogovora v obliki pogodbe o sodelovanju, za izkazitev interesa, bi pa v prvi fazi morali podpisati pismo o nameri. Na podlagi pisma o nameri bi bili izvedeni predpogoji za izvedbo projekta s katerim bi bilo potrebno vključiti tudi finančne vplive za izvedbo projekta in na podlagi tripartitnega dogovora bi bil izpolnjen pogoj za izvedbo pridobitne dejavnosti Domači šef.

Z našim projektnim delom smo izpolnili prvi korak k izkazovanju potencialne možnosti o ustanovitvi podjetja. Pri samem projektu smo spoznali osnovne temelje za pripravo projektnega načrta in si s tem omogočili prva prava izhodišča spoznavanja raziskovalnega dela ter razumevanje različnih stališč in pogledov pri skupinskem delu.

Škofjeloško območje nam omogoča, da je na področju inovativnosti oz. inovativnega razmišljanja velika možnost, da posameznik ali pa kar posamezniki lahko pri soustvarjanju omogočajo implementacijo izboljšav za boljše sobivanje vseh deležnikov na tem območju. Že zaradi same lege omenjenega območja bi bilo smotrno nadaljevati še boljšo izkoriščenost razpoložljivih prostorov ter omogočiti potencialni investitorjem oz. najemnikom razvoj raznoličnih dejavnosti, ki bi oplemenitila samo območje za dobrobit in korist vseh Škofjeloških prebivalcev ter njenega širšega območja.

Primerno bi bilo, da bi v nadgradnji naše projektne naloge opravili intervju tudi z županom Mestne občine Škofja Loka in s člani svetniških skupin v občinskem svetu ter tako pridobiti tudi iz njihovega zornega kota potrebne informacije o pripravljenosti podprtja ideje, ki je bila izražena in predstavljena v našem projektnem delu.

Časovnica izvedbe (Timeline)

Da bi finančni načrt uspešno izpeljali bomo morali pri bankah najeti dolgoročno posojilo v višini 100.000 EUR za dobo 5 let s 4% fiksno obrestno mero. Zanj bi morali zaprositi takoj na začetku poslovanja podjetja, saj smo z raznimi spodbudami in začetnimi vložki zbrali zadostno količino sredstev za njegov najem. Pričakujemo pa tudi komercialni vložek iz strani družbenikov za 12 mesečnim obročnim odplačevanjem.

Skupaj bi nam tako uspelo zbrati več kot 200.000 EUR, le tako pa bi lahko naše podjetje uspešno delovalo na marketinškem trgu. Z začetnimi vložki in posojili bank bi lahko našo dejavnost razširili tudi na tuje trge, ampak zaenkrat je poslanstvo in vizija Domačega šefa takšna, da se lociramo po večini samo na slovenskem trgu.

O nas (Team)

Člani projektne skupine so navedeni na naslovni strani projektne naloge, posamezno pa jih bomo opisali tudi v spodnjem odstavku. Zadolžitve za omenjeno rešitev problema smo si razdelili enakomerno na pet enin.

Matic Pečnik

Nuša Potrpin

Matic Masterl

Taja Kranjec

Aljaž Jesenko

Vsi omenjeni študentje v skupini so prispevali svoj maksimalni delež na izbrani ideji, tako je to projektno delo skupinsko delo in doprinos vsakega posameznika v enakomernem razmerju pri iznajdbi škatle s sestavinami Domači šef.Komentarji

    Trenutno ni še nobenenga komentarja