Naziv ideje: Aromko

Avtor: Sara Bokal, Nives Odlazek, Adrijana Ana Zdolšek, Tjaša Klopčič, Kaja Ćosić, Tjaša Žerjav, Jasna Auer Antončič, Doris Gomezelj
Dejavnost: Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo Država: Slovenia Datum vpisa: 18.01.2019
Prenesi predstavitev
Prenesi poslovni načrt

Povzetek

Kuharska knjiga z aromami je knjiga, ki poleg receptov vsebuje še žepke z aromami že pripravljene hrane.  Uporabniki tega izdelka lahko pred pripravo povonjajo ali jim ta hrana odgovarja ali ne. Poleg tega pa se lahko na koncu prepričajo ali je vonj pripravljene hrane res takšen, kot je  aroma. 

Žepki bi bili iz posebne plastike, ki je namenjena ohranjanju vonja. Plastika bi pa bila iz bio materiala. Torej bi vonj ostal dlje časa ohranjen v žepku, če bi pa se pojavila težava, pa bi kupci imeli možnost zamenjave celotne kuharske knjige. 

Opis projekta (produkta, storitve)

Je knjiga z različnimi kuharskimi recepti, kot so sladice, glavne jedi ipd. Omogoča izbiro kuharskih receptov, poleg njih pa ponuja še arome. Uporabniki se tako lahko odločijo kakšna hrana jim odgovarja v tistem trenutku veliko hitreje kot pa bi se sicer odločili. Recepti so različnih težavnih stopenj in so večino preprosti in za hitro pripravo hrane. Kuharsko knjigo lahko uporabljajo vse starostne skupine ljudi prav tako ženske ali moški, pri kuhanju pa lahko tako pomagajo tudi najmlajši družinski člani.

Knjiga bi bila v celoti iz bio materiala. Kot pa je že zgoraj omenjeno, pa bi bili žepki iz posebnega materiala, ki bi vonj v žepku zadrževal dlje časa. 

Kje/zakaj rabimo pomoč (denar, znanje, drugi resursi)

Potrebujemo pomoč pri receptih,  saj nimamo veliko znanja iz tega področja. Prav tako potrebujemo pomoč pri izdelavi žepkov z aromami in z samimi aromami. To bi pa pridobile z zunanjim proizvajalcem teh izdelkov. Prav tako bi potrebovale orodja, s katerimi bi naredili to kuharsko knjigo.

Rabimo pa tudi pomoč pri financiranju ter izdelavi spletne strani. 

Tveganja in izzivi realizacije (Risks and challenges)

Tveganja so predvsem na večjem trgu, saj je na trgu že velika ponudba kuharskih knjig, ki se prodajajo preko mnogih različnih distribucijskih kanalov.  Naša prednost je v tem, da kuharske knjige, ki vsebuje arome jedi še ni na trgu. Prednost je tudi v tem, da bo to tiskana knjiga. Menimo, da je to prednost saj smo iz naših intervjujev izvedele, da ljudje ne zaupajo toliko receptom iz interneta, čeprav je tam ponudba zelo veliko, saj so velikokrat razočarani z končnim rezultatom. Prav tako smo novonastalo podjetje, ki nima ne slabe in ne dobre zgodovine, zato imamo boljšo, priložnost za ustvarjanje dobrega ugleda. 

 

Časovnica izvedbe (Timeline)

Naša prva faza je bila določitev segmentov, kasneje pa smo testirale izdelek s kratkimi intervjuji, testirale rešitve, odpravile napake, se trdno prepričale ali bo izdelek uspešen na trgu, določile jasno določene cilje in kako bomo poslovale. Seveda je bila to osnova. Kasneje smo tudi to izvedle. Z dobavitelji in kupci smo se dogovorile, jih povprašale ali bi z nami sodelovali. Za tem smo izvedle naš projekt, ga tesno nadzorovale, zagotovile varnost in učinkovitost projekta. Za tem smo seveda imele več različnih idej, ki bi jih lahko izvedle, kar pa zahteva ponovitev celotnega sistema. Za dodatke in inovacije, pa se dogovarjamo.

O nas (Team)

Člani našega projekta Kuharske knjige z aromami- Aromko so:

 • Kaja Ćosić (vodja),  direktorica (vodenje celotnega podjetja, pregledovanje financ, potrjevanje receptov, dizajna, skrbi za doseganje ciljev,..)

  Kaja ČosičKaja Čosič
 • Adrijana Zdolšek, vodja računovodstva in tajnica (plače, stroški, papirologija glede poslov)
  ,
  Adrijana Zdolšek
  Adrijana Zdolšek
 • Sara Bokal, vodja marketinga (testiranje trgov, prilagajanje izdelka segmentom, ipd. )
  Sara BokalSara Bokal
 • Tjaša Žerjav, vodja prodaje in promocije (oglaševanje, iskanje partnerjev na področju oglaševanja in prodaje)
  Tjaša ŽerjavTjaša Žerjav
 • Nives Odlazek , nabava materiala (iskanje dobaviteljev in zunanjih izvajalcev, skrb za pravočasno nabavo in za kakovost materiala, ipd.)
  Nives OdlazekNives Odlazek

  in
 • Tjaša Klopčič, iskanje investitorjev in partnerjev (iskanje investitorjev in partnerjev za financiranje) 
  Tjaša KlopčičTjaša Klopčič

 

Naši cilji so uspeti na svetovnem trgu, biti cenjeni in spoštovani. Razširiti prodajno mrežo po celotnem svetu, kar bi omogočilo povečanje povpraševanja. Letno imamo cilj ustvariti 1 000 000 €/EUR prihodkov. Želimo imeti stalno rast bruto prihodkov od prodaje, hkrati pa povečevat dobiček letno. 

Naši poslovni partnerji so : Lidl (prodaja in promocije (npr. Tomaž in Ema)), Etol (izdelava arom in žepkov), TopShop (prodaja in promocije), fotokopirnica oziroma tiskarna (delna izdelava:naslovnic in platnic),  

 Vse sodelujemo v pisanju, iskanju in preizkušanju receptov. Komentarji

  Trenutno ni še nobenenga komentarja