Naziv ideje: Podjetniško delovanje

Avtor: Nika Škarja, Andrej Čamdžić, zan kaplan, Elmir Ćehić, Doris Gomezelj, Chris Podnar, Jana Hojnik
Dejavnost: Država: Slovenia Datum vpisa: 16.01.2019

Povzetek

Z našo ekipo smo prišli do zanimive ideje, ki je izhajala iz vsakodnevnega problema življenja študentov. Tako smo prišli do ideje, ki nudi zanimivo storitev in ki bi olajšala veliko dela natakarjem, ter prihranila ogromno časa. Gre za idejo, plačevanja kosil preko mobilne aplikacije Bonnomoney. 

Ideja je bila zagotovo inovativna, donosna, uporabna, izvedljiva in všečna. Da smo našo idejo še bolj podrobno razvili smo se odpravili na teren, kjer smo izvedli za dodatne probleme naših segmentov, nato pa smo jih rangirali in jih povprašali še za morebitne alternative reševanja problemov. 

Opis projekta (produkta, storitve)

Bonnomoney je mobilna aplikacija, ki se uporablja pri plačevanju študentskih bonov. Dostopna je vsem študentom, ki uporabljajo študentske bone in jih tudi koristijo. Naš cilj je eno-potezno plačevanje študentskih bonov. To pomeni, da aplikacija deluje tako, da ko pokličeš na 1808 ti avtomatsko trga denar iz telefona. Poleg slednje možnosti plačevanja bonov pa je tudi ta, da lahko kosila plačaš konec meseca preko položnice. Zavedamo se da je naša ideja zagotovo inovativna, donosna, uporabna, izvedljiva in vsekakor tudi všečna. Uporaba aplikacije je vsekakor učinkovito, hitro in enostavno, prav tako pa omogoča prihranek časa in negotovinsko plačevanje. 

Na terenu smo izvedeli, da ni problem samo čas, ampak študente moti tudi to, da morajo ves čas pri sebi imeti osebni dokument. Z uporabo naše aplikacije pa to več ne bo potrebno, saj bo bila osebna že naložena na telefonu. 

Kje/zakaj rabimo pomoč (denar, znanje, drugi resursi)

Za razvoj naše ideje potrebujemo strokovno pomoč predvsem na področju izdelave aplikacije. Za to bomo najeli strokovno usposobljenega programerja, ki bo imel primerna znanja in spretnosti za to-vrstno opravilo. Tudi kreativnost je bistvenega pomena. Prav tako potrebujemo pomoč različnih študentskih servisov in študentske prehrane, ki bodo nam omogočili večjo prepoznavnost hkrati pa bodo postali naši strateški partnerji brez katerih si ne znamo predstavljati našega uspeha, saj smo nekakšen vezni člen med uporabniki in kupci. Študentski servisi in in študentska prehrana bosta nam pomagala tudi pri oglaševanju in marketingu. Prav tako pa potrebujemo začetni kapital, ki bo nam pomagal pri razvoju Bonnomany-ja. Denar si bi lahko izposodili na banki ali pa bi ga dobili, kot nagrado za mlade podjetnike. 

Tveganja in izzivi realizacije (Risks and challenges)

Menimo, da največje tveganje naše ideje predstavlja inolementacija in sama izvedba mobilne aplikacije Bonnomoney. Zavedamo pa se tudi, da vsaki dobri ideji sledi tudi konkurenca (čeprav je trenutno nimamo), zato se moramo nenehno izobraževati in truditi, da bomo bili na trgu vedno boljši.  Opremo moramo neprestano posodabljati. 

Časovnica izvedbe (Timeline)

Z izdelavo mobilne aplikacije Bonnomoney bi pričeli naslednji mesec 15. 2. 2019.  Najprej si bomo zagotovili vsa sredstva in strokovno usposobljene osebe za izdelavo te aplikacije. Z ekipo smo se dogovorili, da si želimo zbrati približno 50. 000 €. Del denarnih sredstev bomo namenili za izdelavo aplikacije, preostali znesek pa bomo namenili za izplačilo plač našim zaposlenim. V podjetju bo bilo zaposlenih 6 delavcev. Upam, da bomo uspeli denar zbrati pravočasno in da bomo lahko kmalu začeli z izdelavo naše storitve. 

O nas (Team)

Smo študentje drugega letnika Univerze na Primorskem, Fakultete za Management. Pri podjetniškem delovanju smo morali razviti neko inovativno idejo, ki je bila lahko izdelek ali storitev. 

Ekipo sestavljajo:
NIka Škarja (vodja),
Žan Kaplan,
Elmir Ćehić,
Andrej Čamdžić,
Chris Podnar. Komentarji

    Trenutno ni še nobenenga komentarja